مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید محمدتقی
نام خانوادگی:فقیهی
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

سید محمدعلی فقیهی فرزند حجة السلام آقا مصطفی فقیهی ازروحانیون محله برزان اصفهان و امام جماعت مسجد امام زاده عبدالله و حسینیه آفاران واقع درخیابان شهیدان. نامبرده نوه دختری مرحوم آیة الله سید علی اصغر ازمجتهدینی که دارای اجازه اجتهاد از آیا ت عظام سید ابوالحسن اصفهانی وآغا ضیاء عراقی ومحمد حسین فشارکی بوده اند. آقای فقیهی داماد مرحوم آیة الله سیدعلی اکبرواعظ است، وی درسادات حسینی که نسب او با 35 واسطه به امام زین العابدین علیه السلام میرسد. وی درسال 1342 شمسی درخانواده ای با ایمان درشهر اصفهان دیده به دنیا گشود، تحصیلات جدید را دراصفهان گذراند وپس ازاخذ دیپلم درسال 1361جهت تحصیل علوم دینی وحوزوی به شهر مقدس قم هجرت نمود ابتدا درمدرسه علمیه رسالت وپس ازآن درمدرسه امام مجتبی (ع) تحت اشراف آیة الله مکارم شیرازی به تحصیل دروس حوزوی مشغول بود دروس سطح را تا سال1369 به پایان رساند ودرتمام مقاطع تحصیلی ازطلاب ممتاز بود وپس ازآن دردرس خارج فقه واصول مراجع عظام شرکت نمود و مدت 9سال مؤسسه تحقیقاتی بقیة الله (ع) زیرنظر آیة الله طاهری خرم آبادی دررشته تخصصی  فقه واصول اشتغال به تحقیق داشته وچند رساله فقهی واصولی درموضوعات مختلف به رشته تحریر درآورده است. ایشان علاوه برفقه واصول در دروس تفسیر عقائد وفلسفه شرکت نموده ودرکنارتحصیل سالیانی به تدریس دروس مختلف ادبیات عرب (صرف ساده- جامع المقدمات – سیوطی – مغنی – تجزیه وترکیب) عقائد (آموزش عقائد آیة الله مصباح بدایة المعارف الالیه) منطق وفقه (شرح لمعه) واصول (رسا ئل –اصول فقه مظفروحلقات شهید صدر) درمدارس علمیه معصومیه ورضویه وشهیدین مشغول بود. درهنگام تدریس با طلاب صمیمی بود وبا آنها به گفتگو می پرداخت وبرای آنان مشاور مطمئنی درامور درسی وغیر درسی بود. ایشان درکنار تدریس وتحصیل وتحقیق تقریرات دروس آیات عظام فاضل لنکرانی، شیخ جواد تبریزی و وحید خراسانی رابه رشتۀ تحریرآورد.